ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Virkestäckning är ett effektivt och starkt emballage som används som skydd vid transport och lagring av sågade och hyvlade trävaror.