FISKARHEDEN TRÄVARU

SOM HANDEN I HANDSKEN

Fiskarheden Trävaru är ett sågverk som startade sin verksamhet 1923. Idag är de ett av landets största sågverk med 125 medarbetare. En i allra högsta grad vital 95-åring.

Förutom vår höga virkeskvalitet så handlar det om att vi alltid är vakna för att använda ny teknik för att öka vår effektivitet. Tekniken har på många sätt varit nyckeln till vår framgång och vi har aldrig varit rädda för att göra förändringar för att bli bättre”, säger Olle Larsson som är VD för Fiskarhedens Trävaru. Att ha rätt samarbetspartners och leverantörer är också en viktig beståndsdel i ett framgångskoncept. Att samarbetet mellan Fiskarheden och Trioplast har fungerat så bra sedan det inleddes 2008 är inte svårt att förstå när Olle förklarar. ”Vi försöker ständigt bli bättre på det vi gör och det är samma drivkraft som vi finner i Trioplast. Därför passar vi varandra som handen i handsken”, säger han.

Trioplast nappade på kroken
När Fiskarheden för ett antal år sedan investerade i en automatisk emballeringsmaskin var de unika i Europa. Maskinen kom från Kanada och Fiskarheden tvingades att beställa sitt emballage ­därifrån. Det innebar långa leveranstider och Fiskarheden fick ligga på stora lager. Därför la man ut krokarna för att hitta en leverantör i Europa. "Det enda bolag som såg potentialen och som engagerade sig för att hitta en lösning, det var Trioplast”, säger Joel Eriksson som är produktionschef på Fiskarhedens Trävaru.

En tuff resa
Trioplast levererar virkestäckning till Fiskarheden. Ett emballage som måste klara mycket tuffa påfrestningar och en omild behandling på sin resa till slutdestinationen. Från sågen till omlastningar i olika hamnar innan leveransen slutligen når slutkunden som kan befinna sig på andra sidan jordklotet. ”Paketen måste vara helt täta för att skydda virket samtidigt som leveransen måste se bra ut när den hamnar hos slutkunden. Det är oerhört viktigt”, säger Olle.

Något som fungerar mycket bra idag, men enligt Olles devis kan ”allting alltid bli bättre”. Därför lägger företaget tillsammans med samarbetspartnern Trioplast stor energi på att skapa ett ännu segare och ett ännu starkare emballage för virkespaketen. ”Trioplast provkör och testar olika varianter i vår maskin för att hitta den bästa blandningen för de behov som vi har. De är oerhört lyhörda för vad vi behöver och det är en av anledningarna till vårt mångåriga samarbete”, säger Joel.

Utvecklas tillsammans
Tony Rissanen är säljare på Trioplast Sifab och tycker att samarbetet med Fiskarheden fungerar mycket bra. Han uppskattar den öppna och raka dialogen som finns mellan bolagen, något som har varit en viktig förutsättning i arbetet med produktutvecklingen. “Vi hade inte kunnat utveckla plasten till vad den är idag om vi inte hade haft ett så bra samarbete”, säger han. Samarbetet och engagemanget från Trioplast är tydligt och positivt, från ledningen, teknikerna och ut till säljarna, menar Olle. “Att de har satt sig in i vår verksamhet som de har gjort är fantastisk. De har varit lyhörda för problem som har dykt upp, de har aldrig gett sig utan har alltid löst problemen åt oss”, säger han.

JOEL ERIKSSON, PRODUKTIONSCHEF
MAGNUS LARSSON, VICE VD/SÄLJARE NORDAFRIKA, EUROPA, ASIEN
TONY RISSANEN, SALES REPRESENTATIVE TRIOPLAST SIFAB AB
MATTIAS LARSSON, FÖRSÄLJNING/PRODUKTION